Montáž nerezového kování

Nerezové dveřní kování je vhodné zejména pro místa s vysokou frekvencí pohybu lidí. Je vyrobeno z nerezové oceli a k výrobě je použita patentovaná mechanika uložená v zinkovém pouzdře. Kování se prodává společně s klikovým systémem nasazování krytek mechaniky. Kování nelze nijak upravovat.

Hlavním dodavatelem kování je HOBU Company s.r.o.

Nejprve přiložte štítky (či rozety) ke kování, poté je spojte čtyřhranem a vložte do otvoru pro kování, který se nachází na zámku ve dveřích. Na dveřích DRE vyznačte otvory pro přišroubování rozet, štítků (či podkladových materiálů). Než je přišroubujete, vložte do zámku klíč či vložku, aby bylo přišroubování na klíčový otvor přesnější. 

Čtyřhran je třeba otočit proti červíku středovým navrtáním tak, aby se červík mohl zaříznout do čtyřhranu. Díky tomu se kování nebude uvolňovat a stahovat ze čtyřhranu. Nyní upevněte štítky (rozety) spojovacím materiálem a kování upevněte imbusovými šroubky (červíky). 

Nakonec zkontrolujte, zda byla montáž provedena správně – s kováním by mělo být možné jednoduše pohybovat.