Montáž posuvných dvoukřídlých dveří DRE na stěnu

Montáž dvoukřídlých posuvných dveří DRE se v zásadě příliš neliší od montáže dveří jednokřídlých. Komponenty jako vymezovací lišta a garnýž jsou však odlišné. Vymezovací lišta je u dvoukřídlých dveří DRE po obou stranách zárubně. Garnýž se skládá ze dvou kusů – nosník garnýže a kryt garnýže, které je třeba spojit současně se spojovací lamelou. Lepidlo nanášíme na styčné plochy a do drážky lamely. Poté zasadíme lamelu a oba kusy spojíme.

Na obou krajích garnýže se nachází sloupky či kostky. Dorazy vozíků (4x) se vkládají po dvou na kraje kolejnice a mezi vozíky pro obě dveřní křídla DRE, vždy rovnou plochou k sobě, přičemž výstupy vozíků směřují k dorazům. 
Po dokončení montáže je třeba zkontrolovat, zda dveře DRE správně fungují a všechny matky šroubů jsou náležitě utažené. Dveřní křídlo DRE by se nemělo samovolně otvírat či zavírat a nemělo by ani drhnout.