Montáž posuvných jednokřídlých dveří DRE na stěnu

Nejprve je třeba sestavit podle montážního návodu nosnou část obložkové zárubně DRE a následně ji osadit do dveřního otvoru. Při osazování nezapomeňte zkontrolovat orientaci zárubně – nosné obložky musí být orientovány na stranu posuvných dveří DRE.


Pomocí montážního lepidla a vrutů 3,5 x 25 upevníme U profil sloupku na zárubeň na straně, kde se dovírají dveře. Rozteč mezi šrouby by měla být maximálně 250 mm. Poté na nosnou podložku položíme nosník garnýže a zarovnáme s hranou sloupku. Pomocí kotvících hmoždinek 8x80 a narážecích vrutů ukotvíme nosník garnýže skrz nosnou obložku a vymezovací lištu. Rozteč mezi kotvícími součástkami by neměla přesahovat 500 mm. Aby posuvné dveře DRE správně fungovaly, je třeba dbát na přesné horizontální usazení.
Pomocí vrutů 4x25 připevníme k nosníku garnýže kolejnici a zasadíme do ní 2 dorazy a 2 vozíky.  


Pomocí vrutů 3,5x25 a lepidla připevníme kostku k vymezovací liště pod nosník garnýže, tak aby byla kostka slícovaná s nosníkem.
Na posuvné dveře DRE přišroubujeme pomocí vrutů 4x40 plechové držáky, přičemž osa zavěšení musí být přibližně 100 mm od svislé hrany a 20 mm od plochy posuvných dveří DRE.
Poté podlepíme a připevníme pomocí jehliček distanční lištu na dveřní křídlo (na plochu směrem ke zdi). Dveřní křídlo DRE nasadíme na vozíky (předtím seřídíme výšku).
Upevníme vodící trn, vyvrtáme do podlahy díry pro hmoždinky 6x30 a vodící trn přišroubujeme pomocí vrutů 3,5x30. Při upevňování musíme dbát na rovnoměrnou spáru mezi dveřmi a obložkovou zárubní DRE.

Nyní zkontrolujeme, zda dveře DRE správně fungují a dotáhneme matky na šroubech vozíků a dorazů. Dorazy je třeba seřídit s brzdou.
Nárazy posuvných dveří DRE při zavírání je třeba ztlumit, proto na sloupek nalepíme samolepící dorazové čočky.
Nakonec upevníme kryt garnýže do drážky, slícujeme ho s nosníkem a pomocí lepidla upevníme kryt na sloupek.
Dveřní křídlo DRE by se nemělo samovolně otvírat či zavírat a nemělo by ani drhnout. 
Jestliže provádíte montáž skleněných dveří DRE, musíte při dotahování šroubů dát pozor, aby sklo neprasklo. Místo vodícího trnu se používá vodící dvojtrn.