Výměna a osazení interiérových dveří DRE

Osazování dveří DRE se zpravidla provádí v poslední fázi rekonstrukce interiéru. Způsob montáže se obvykle liší podle druhu materiálu interiérových dveří DRE.
Jako první se provádí montáž obložkových zárubní DRE, které se skládají z obvodových lišt a nosníku. Montáž by měla být prováděna na suchém podkladu (po ukončení ostatních interiérových prací) a ve dveřním otvoru by se neměly nacházet žádné nerovnosti. Obložková zárubeň DRE se montuje jen na hotovou podlahovou krytinu (dlažba, plovoucí podlaha, koberec, lino)

Jakmile smontujeme obložkovou zárubeň DRE, umístíme ji do dveřního otvoru ve stěně. Poté namontujeme regulované rozpěrky, které zabraňují prohnutí zárubně. Nyní zkontrolujeme, zda jsou nahoře i dole shodné rozměry zárubně a dále také zkontrolujeme horní a boční nosníky, zkontrolujeme správnou polohu zárubně pomocí vodováhy. V případě nerovných stěn musíme počítat s tím, že přední lišta obložky nebude licovat s povrchem zdí. 

Nyní zavěsíme křídlo DRE a přesvědčíme se, zda správně přiléhá k zárubni. Poté ho opět sundáme a mezi zárubeň a stěnu (ve výšce rozpěrek) nastříkáme montážní pěnu. Jakmile pěna zatuhne, vtlačíme smontované úhelníky. Mějte na paměti, že při výměně dveří není vhodné obložkové zárubně DRE zazdívat. Nerovností mezi stěnou a obložkou vyplníme akrylátovým tmelem.